Kontakt

Adres:

Klub Jeździecki Łańsk
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Kompleks Recepcyjno Wypoczynkowy Łańsk
Łańsk 11 - 034 Stawiguda


Kontakt:

biuro@kjlansk.pl


Monika Gawlińska
tel. 501 362 408,
monika.gawlinska@kjlansk.pl

Piotr Szakacz
tel. 502-578-383,
piotr.szakacz@kjlansk.pl


Dane firmy:

ITVJ Sp. z o.o.

ul. Afrykańska 14 C lok. 27, 03-966 Warszawa

Bank Millennium S.A. 68 1160 2202 0000 0001 0335 7348

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000300754, REGON 141273154, NIP 952-20-38-414,

kapitał zakładowy 50.000 PLN